VILLKOR

 • För att få träna med Vilja Hitta Hälsa skall deltagaren ha fyllt 18 år. Är deltagaren yngre än 18 år, så krävs målsmans medgivande.
 • Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej vid frånvaro/avhopp under pågående termin
 • Träningen sker oavsett väder, om det inte medför risk för deltagarna, exempelvis åskväder. Vid inställd träning kommer deltagarna meddelas via sms.
 • Vid för få anmälningar kan träningen för den perioden komma att ställas in.
 • Vid sjukdom av tränare kan ett pass ställas in. Alla deltagare kommer då meddelas senast 3 timmar innan passet via sms.
 • Deltagande sker på egen risk och det rekommenderas att se över sin olycksfallsförsäkring samt vaccinationsskydd då all träning sker utomhus i terräng. Tänk på fästingsäsongen.
 • Deltagarna är inte försäkrade genom Vilja Hitta Hälsa.
 • Vilja Hitta Hälsa ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador som uppstår i samband med eller till följd av deltagandet i träningen.
 • Deltagaren ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att deltagaren, utan risker, kan delta i träningen.
 • Deltagaren ansvarar själv för lämplig klädsel och eventuella skador på kläder, skor eller annan utrustning som deltagaren använder under träningspassen.
 • Vilja Hitta Hälsa ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning.
 • Vilja Hitta Hälsa tar bilder under träningspassen som publiceras på Facebooksidan, Instagram och hemsidan. Bilderna kan även användas i annat marknadsföringssyfte. Vill du inte att bilder på dig ska visas på våra sociala media – meddela din tränare!
 • Uppgifter om kund behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du som kund kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och har rätt att vända dig till Vilja Hitta Hälsa och be att uppgifterna som avser dig raderas, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.